Het mysterie van het Hypogeum Hal Saflieni in Valetta in Malta

Het Hal Saflieni Hypogeum op Malta is een ondergronds complex, een hypogeum dat als begraafplaats en waarschijnlijk ook als tempel dienst heeft gedaan. Het werd bij toeval ontdekt. Toen men huizen aan het bouwen was in de buitenwijken van Valetta op Malta, viel iemand plotseling in een gat in de grond. Later werd de plek opgegraven en wat toen aan het daglicht kwam is uniek: een soort ondergrondse tempel, alsof het opgebouwd was met megalithische blokken, maar zo is het niet: in plaats daarvan is het uitgehakt uit de grond. Het heeft 3 niveaus en stamt uit de prehistorie, dat wil zeggen, men vermoedt van ongeveer 3000 voor Christus. Stel je eens voor hoe je deze meerlaagse ondergrondse tempel moet construeren, zonder hard gereedschappen, en zonder licht. In het donker, of misschien met olielampen, in de grond graven. Wat kan hiervan de reden zijn?..

Malta is een klein eiland, dus wie hier ooit woonde in die tijd moet daartoe een speciale reden hebben gehad.Een ondergrondse tempel zou toch een oncomfortabele plaats voor priesters en bezoekers zijn om er langer te verblijven wegens donkerte, gebrek aan frisse en regenwater dat naar binnenstroomt.

De enige reden die men zich kan voorstellen is dat het geen tempel was maar een schuilplaats, en dat de persoon die daar beneden woonde niet tegen het zonlicht en UV/IR kon. Een weinig opvallende deur in een straat in Valletta geeft de toegang tot het mysterieuze ondergrondse bouwwerk. De toegang tot de ondergrondse ruimten verloopt via een sluis-expositiezaal om reden van klimaatbeheersing. De grote ruimten zijn zo gemodelleerd dat het lijkt alsof deze met grote blokken zijn opgebouwd.Het plafond van een van de ruimten vertoont nog de schilderingen uit de oudheid.De wanden lijken met opzet gekromd om het ruimtelijk effect te versterken. [archive-eu-2013.com]

Loop over de onzichtbare wandelpaden van Malta met Aktivatours.nl

Comments