Het papegaaizwammetje, prachtig maar vrij zeldzaam

Het papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina) komt voor in onbemeste kortgrazige weilanden, wegbermen, duinvalleien en dijkhellingen.De kleur van de paddenstoel is aanvankelijk fel groen maar verkleurt naar olijfbruin en citroengeel. Oude exemplaren verbleken tot vaal geeloranje met witte of lila vlekken, maar het bovenste deel van de steel blijft groen. De hoed is halfbolvormig en 1- 4 cm breed met een doorschijnend gestreepte rand, het oppervlak van de is glad en bij vochtig weer slijmerig. Ook de steel is slijmig, de basis is bleekgeel of oranje en de top blauwgroen of groen gekleurd. De plaatjes zijn groen tot wasgeel of oranje en smal aangehecht aan de steel. De paddenstoel is geurloos en enigszins giftig.

[swenetteee]

Het Papegaaizwammetje is vooral te vinden op schrale grazige plaatsen waar de bodem gedurende lange tijd met rust is gelaten. Het is een kritische soort die zich op nieuwe geschikte plaatsen pas na 20 jaar vestigt. Bij een ingezet verschralingsbeheer van vermeste graslanden duurt het vele jaren voordat het zwammetje zich weer laat zien. Is hij aanwezig dan zijn er vaak ook andere graslandpaddenstoelen te vinden. De zwam staat op de Nederlandse Rode Lijst van paddenstoelen als vrij zeldzaam en achteruitgaand. [wikipedia]

Comments