Hoe en Wat eten Pantoffeldiertjes?

Pantoffeldiertjes (wetenschappelijke naam: Paramecium) is een geslacht van eencellige organismen uit de stam van de Ciliophora (trilhaardiertjes). Afhankelijk van de soort bedraagt de lengte van een Pantoffeldiertje tussen de 50 en 300 micrometer oftewel één  duizendste deel van een millimeter. Pantoffeldiertjes het voedsel van vele kleine vissen en andere waterdiertjes. De vorm van de cel lijkt enigszins op een pantoffel. Zijn lichaam is bedekt met trilharen, die zorgen ervoor dat het diertje rond  kan laten draaien waardoor hij zich kan verplaatsen. De trilharen hebben ook een functie bij het voeden.

Hoe eten Pantoffeldiertjes eigenlijk?

Pantoffeldiertjes voeden zich met levende van afgestorven plantenresten. Het waar de pantoffeldiertjes leven is zuurstofarm tot praktisch zuurstofloos door het rottingsproces dat door de bacteriën veroorzaakt wordt.

1) voedselvacuoles 2) micronucleus 3) orale groeve 4) cytostoom 5) anale opening 6) kloppende vacuole 7) macronucleus 8) trilharen

Om voedsel op te nemen brengt het pantoffeldiertje de voedseldeeltjes met de trilharen naar de orale groeve. In deze orale groeve ligt het cytostoom, een voorafbepaalde plaats waar het pantoffeldiertje via instulping  een voedselblaasje oftewel voedselvacuolen maakt rond de voedseldeeltjes. Deze  voedselvacuolen maken dan een reis door het lichaam, waarbij het voedsel wordt verteerd. Het onverteerde materiaal wordt uitgescheiden aan het anale opening

Het pantoffeldiertje heeft twee alternerend kloppende vacuoles. Er is een constante osmotische beweging van van buiten naar binnen het lichaam. Via de kloppende vacuolen wordt het overtollige water weggepompt, zodat het pantoffeldiertje niet “ontploft”. Als een kloppende vacuole samentrekt verlaat het water via een porie het lichaam. Die porie wordt afgebroken als de vacuole leeg is en wordt weer opgebouwd als de vacuole vol is.

Dit geldt ook voor de verzamelkanalen waarlangs de vacuole het water verzamelt. Deze worden afgebroken als de vacuole vol is (zodat het water tijdens de pompbeweging niet langs die kanalen wegloopt) en worden weer opgebouwd als de vacuole leeg is (zodat nieuw water verzameld kan worden). [wikipedia.org/wiki/Pantoffeldiertjes]

Comments