Hoe ontstaan granieten magmakamers in de korst?

Een magmakamer is een onderaards fenomeen in de vulkanologie waarbij magma zich verzamelt. Door het behoud van een bepaalde temperatuurgradiënt in de magmakamer wordt stolling van het magma voorkomen en wordt de kamer groter door aanvoer van nieuw magma uit diepere delen van de aardkorst en door kannibalisme van het omringende gesteente. Als een magmakamer stolt, wordt het een batholiet genoemd. De vraag is : Hoe komen die  granieten magmakamers in de korst?
Er zijn twee theorieën over hoe de granieten magmakamers werden gevormd; ofwel werden de magmakamers krachteloos geplaatst door zandsteen te domineren of de magmakamers werden passief geplaatst door magma dat de ruimte vult over een verzakkend zandstenen blok. Lees meer