Hoofdbedekking in de bijbel [1 Korinthiërs 11]

1 Korinthiërs 11: Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
– Een iegelijke , die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware.
– Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke.
–  Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.
– Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.
– Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. [statenvertaling.net]

Comments