Hopi indianen voorspelde spinnenwebben aan de Hemel

De Hopi geloven in een eeuwige cyclus van schepping en vernietiging. Hierdoor worden er onophoudelijk werelden geschapen en vernietigd. De eerste wereld werd vernietigd door vuur, de tweede door vorst en de derde door een zondvloed. Wij leven in de 4de wereld, deze wereld zou vol met pijn, leed en erg hard zijn.  De Hopi overleefden de vernietiging van de derde wereld door zich ondergronds terug te trekken. Dit zal nog tweemaal gebeuren, maar alleen zij met een puur hart kunnen deze plek betreden. Ondergronds leven de miermensen, zij worden beschreven als bleek met grote hoofden en zwarte ogen. Ze hebben kleine lichaampjes, met dunne armen en soms 6 vingers. De miermensen tonen verbazend veel overeenkomst met de greys uit moderne ontvoeringsverhalen, ufologie en de popcultuur. [wikipedia]

zijn al lang geleden door de Hopi voorspeld, nog vóór de ontdekking van Amerika . “Als de Grote Schoonmaak nadert, zullen er spinnenwebben aan de Hemel geweven worden.”