Hysteria, de onrust bij seksueel onbevredigde vrouwen

Meer specifiek gebruikte men het woord hysterie voor de onrust die men waarnam bij seksueel onbevredigde vrouwen. Van hysterie was sprake wanneer het eigen zaad dat de zou produceren, zich ophoopte en niet geloosd kon worden bij gebrek aan seksuele contacten. Voor de behandeling bracht de vroedvrouw of de arts uitkomst: door de vrouwelijke genitaliën te masseren trachtte men deze vrouwen tot orgasme te brengen en daarmee de onrust weg te nemen. Ook werden hiervoor waterstralen en (later) vibrators gebruikt. [wikipedia]

[theotapes]


Comments