Identiteit van ‘Tully Monster’ nog steeds een mysterie

Tullimonstrum, ook wel Tully genoemd is bij geen enkele bekende groep ingedeeld. Om die reden denken sommige wetenschappers nog steeds dat het een plant is, in plaats van een dier. Het gesegmenteerde lijf doet sommige andere wetenschappers echter denken aan een worm of platworm. Meer fossielen moeten gevonden worden om de plaats van Tullimonstrum in het dierenrijk te bevestigen. De fossielen zijn gevonden in de buurt van Chicago (Illinois) in lagen die stammen uit het Carboon. In het Engels wordt het ook wel Tully genoemd, naar de naam van de ontdekker Francis Tully. Omdat het zo vreemd is, is het benoemd tot staatsfossiel van Illinois.

Tullimonstrum had een langgerekt ongepantserd lichaam, met aan de achterkant een paar vinnen. Het zachte lijf duidt wellicht op een verwantschap met de mollusken (weekdieren). Tullimonstrum had ogen op steeltjes. Ook de bek zat op een soort steeltje. In de bek zaten een paar scherpe randjes. Tullimonstrum was waarschijnlijk een aaseter die het grootste deel van de dag doorbracht op zoek naar karkassen van dode dieren. Het was hoogstwaarschijnlijk een waterdier, hoewel hij eventueel aan land zou hebben kunnen gaan, zoals landslakken dat met een slijmspoor doen. [wikipedia]