Is regressie therapie een bewijs voor bestaan van reïncarnatie?

Met regressie therapie ga je terug in de tijd. Dit kan je vroege jeugd zijn, terug in de baarmoeder of soms zelfs terug naar een vorig leven. Is het reïncarnatie? Of maakt ons onderbewuste ons iets duidelijk net zoals een droom? En in welke mate is het een suggestie, vrije fantasie of hallucinaties?Wie kan nog herinneren: KRO afleveringen van Wie Was Ik? Acht mensen wisten zich dingen te herinneren die in onze tijd nog te achterhalen zijn. Samen met Derek Bolt bezochten zij de plaatsen die zij zich tijdens de sessies herinnerden. lowie de Bie. Hun ervaringen werden door de KRO uitgezonden en bijna een miljoen mensen verbaasden zich wekelijks hoe nauwkeurig de beelden uit het verleden overeenkwamen met die van nu. De afleveringen kun je hier terugkijken http://www.lowiedebie.nl/WieWasIk.html

Comments