Jongens krijgen de intelligentie van hun moeder

Steeds meer bewijs toont aan hoe intelligentie is te danken aan het X chromosoom dat afkomstig is van de moeder. Mannen en vrouwen hebben een verschillende set chromosomen. Jongens hebben de combinatie XY en vrouwen XX. Jongetjes krijgen chromosoom X van de moeder en Y van de vader. Meisjes krijgen een X van beide ouders. Sekschromosomen X en Y zijn anders qua vorm en grootte en als gevolg daarvan zijn ze qua genetische inhoud ook anders. Het Y chromosoom is kleiner en bevat minder genen dan het X chromosoom.Dit statement gaat op voor jongens want meisjes erven een X chromosoom van beide ouders en daardoor wordt het effect van het gen dat betrekking heeft op intelligentie bij de meisjes ‘verdund.’ Het werkt echter ook andersom. Als het gen niet uitblinkt in intelligentie, kunnen jongens last hebben van ontwikkelingsachterstanden. [waarmaarraar.nl]