Kakkerlak deelde de aarde met dinosauriërs

Paleontologen hebben in een stuk barnsteen het fossiel van een prehistorische roofkakkerlak gevonden. Het dier leefde zo’n 100 miljoen jaar geleden, en deelde de aarde dus met dinosauriërs. De 1 centimeter lange kakkerlak heeft de naam Manipulator modificaputis gekregen. De onderzoekers publiceerden hun vondst in het vakblad Geologica Carpathica.

Opvallend aan de kakkerlak zijn de lange poten en de lange, draaibare nek. Hij had een driehoekig hoofd met grote ogen.  Het meest nauw verwante familielid van de roofkakkerlak dat vandaag de dag nog leeft, is volgens de onderzoekers de bidsprinkhaan. Dit hedendaagse dier deelt een gemeenschappelijke voorouder met het fossiele monstertje.[newscientist.nl]

Author: fuzzyfun