Komen de ruiters van de apocalyps eraan?

Geheimzinnige geluiden verschijnen over de hele planeet! Er is iets heel vreemds aan de hand afgelopen jaren  in de atmosfeer van onze planeet. Of het nu gaat om aliens en ufo’s, veranderingen in de kern van de aarde, mensen over de hele wereld nemen foto’s en filmen  vreemde verschijnselen.   Zo duikt er nu een video op internet met de ruiters van de .

De vier ruiters van de Apocalyps worden beschreven in hoofdstuk 6 van het boek Openbaring uit het Nieuwe Testament. De profetie rondom de vier ruiters zal pas uitkomen nadat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden en de aan de macht is. Door christenen die niet in een Opname van de gemeente geloven, wordt de opvatting aangehangen dat deze profetie nu al deels voltrokken is of zich aan het voltrekken is. Wat is waar?

In de Bijbel komen de ruiters één voor één ten tonele. Dit loopt parallel aan de eerste vier zegels. De paarden hebben een symbolische kleur die bij de ruiter hoort.

Met het openen van het eerste zegel komt het witte paard met op zijn rug de Overwinnaar. Er is geen consensus over wie deze ruiter is, al wordt hij door de meeste mensen gezien als de Antichrist. Anderen beweren, mede vanwege de kleur, dat het Christus zelf is.

Als tweede komt met het openen van het tweede zegel, het rode paard met op zijn rug de Oorlog. Rood is de kleur van het bloed en vuur, symbolen van de oorlog.

Als derde komt, met het openen van het derde zegel, het zwarte paard tevoorschijn, bereden door de Honger. Zwart als kleur van het verderf dat door honger wordt aangericht.

Als laatste komt, met het openen van het vierde zegel, het vale paard met op zijn rug de Dood. De vale of grijze kleur staat symbool voor het verdwijnen in de dood, het uitwissen van het levende. [beforeitsnews.com, wikipedia]