Kweekvlees: vlees eten zonder dat er een slager bij aan te pas komt

In de toekomst kunnen we dezelfde meerdere keren eten, zonder dat er een slager bij aan te pas komt. De huidige vleesproductie gebruikt 75% van de landbouwgrond ter wereld. Die grond levert dus geen voedsel op voor mensen, maar alleen veevoer. Dat terwijl in veel arme landen hongersnood heerst. Ook zorgt de vleesproductie wereldwijd voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien verdubbelt de vraag naar wereldwijd tegen 2050 door de groei van welvaart en bevolking.

Kweekvlees zou die problemen op slag oplossen. De productie gebruikt 60% minder energie, stoot 95% minder broeikasgassen uit en er is nauwelijks grondoppervlakte nodig om het te maken. Alle landbouwgrond zou gebruikt kunnen worden om en voor mensen te telen in plaats van voor koeien en varkens. Zou jij kweekvlees eten? of wil je enkel vlees van dier, ondanks de vele voordelen? [nieuws.nl]

Comments