Lemmingen plegen massaal zelfmoord

Lemmingen zijn een informele groep binnen de onderfamilie woelmuizen. De lemming staat erom bekend dat de grootte van hun populatie in verschillende jaren sterk kan fluctueren. De populatie van predatoren die vooral van lemmingen leeft, wisselt met de lemming-bevolkingsdichtheid: in een goed lemmingjaar krijgen ze veel kroost, het jaar daarop zijn er veel roofdieren en weinig lemmingen, zodat er minder roofdieren komen en de lemmingen weer toe kunnen nemen. Wanneer er veel dieren zijn trekken ze verder. Deze vaak massale trek spreekt zo tot de verbeelding, dat er allerlei volksverhalen over zijn ontstaan. Zo zou de trek niet te stoppen zijn (het dier zou plegen om plaats te maken voor andere lemmingen), en zelfs geen halt houden voor de zee, waarin de dieren massaal zouden verdrinken. [wikipedia]