Dankzij Léon Foucault weten we dat de aarde om haar as draait

Een gyroscoop is een rotatiesymmetrische massa die om zijn as kan draaien. Populair gezegd is een gyroscoop een tol.  Een snel draaiende gyroscoop zal zich verzetten tegen verandering van de stand van de draaias.  Voorbeelden van gyroscopen zijn de aarde, de wielen van een fiets en van een motorfiets, een draaitol, bepaalde instrumenten in een vliegtuig zoals de kunstmatige horizon en de bochtaanwijzer. Wanneer een gyroscoop eenmaal in beweging is gebracht, zal door de wet van behoud van impulsmoment de draaias in dezelfde richting blijven. Léon Foucault demonstreerde aan de hand van dit principe dat de aarde om haar as draait. Door de draaiing van de aarde lijkt het namelijk of de gyroscoop in een etmaal om zijn as draait. Omdat de gyroscoop ten opzichte van de ruimte stilstaat moet de aarde dus wel om haar as draaien. Hij werd vooral bekend door de Slinger van Foucault, een instrument waarmee hij de draaiing van de aarde kon aantonen

Als de gyroscoop slechts op een punt wordt ondersteund, zal precessie optreden. Het lijkt dan of de gyroscoop op een onmogelijke manier met de wetten van de spot. Dit gedrag is het gevolg van het moment uitgeoefend door de zwaartekracht op het impulsmoment, wat een resultante loodrecht op de zwaartekracht tot gevolg heeft. Hoe groter het impulsmoment, des te lager de precessiesnelheid. Zo duurt een precessieperiode van de aarde 25.800 jaar. Nutatie is de “bibberende” beweging van een tol of een planeet ten gevolge van de massaverdeling binnen het voorwerp. [wikipedia]

Comments