luchtbegrafenis in Tibet, de overledene wordt aan de gieren gegeven

Luchtbegrafenis, ook wel hemelbegrafenis, is een type lijkbezorging die in Azië en Noord- voorkomt. Hierbij wordt de overledene aan dieren, met name vogels als gieren, gegeven. Letterlijk is het woord (teraardebestelling) dus onjuist. Na het overlijden leest een lama aan de dode drie tot vijf dagen voor uit het Tibetaans dodenboek, om de de tijd te geven uit het lichaam te treden.

Op de dag zelf brengen de ragyabas het lichaam voor zonsopkomst naar een open plek, waar het in stukken wordt gesneden en aan de gieren wordt gevoerd. De botten worden vervolgens verpulverd en met meel vermengd wederom aan de gieren gegeven. Het overgebleven restant wordt verbrand. Redenen voor de luchtbegrafenis in Tibet zijn terug te voeren op een gebrek aan brandhout voor crematie en een te harde, bevroren grondlaag voor teraardebestelling.

Sinds de marktintroductie van Diclofenac als diergeneesmiddel op het Indisch subcontinent (eind jaren ’90 van de vorige eeuw), veroorzaakt deze drug grote sterfte onder gieren. Dood vee wordt daar immers op het land voor de aaseters achtergelaten (vooral vale gieren), wanneer deze vogels de kadavers eten, worden ze door het opgehoopte medicijn vergiftigd en sterven ze aan nierfalen, een bekend bijverschijnsel van Diclofenac. [wikipedia]

Comments