Maak een model van de magnetische velden van de aarde

Wie wel eens gebruik maakt van een kompas, maakt indirect gebruik van het veld van de aarde. Het magnetische kompas laat zich namelijk door het aardmagnetisch veld leiden. Het betekent dat je kompas net zo betrouwbaar is als dat aardmagnetisch veld. En dat aardmagnetisch veld is zeer betrouwbaar. Tenzij het zich omdraait. Want dan zal het kompas dat altijd zo mooi naar het noorden wees, geleidelijk aan naar het zuiden gaan wijzen. In de geschiedenis heeft het aardmagnetisch veld zich al talloze keren omgedraaid. De laatste omkering vond zo’n 780.000 jaar geleden plaats. En de grote vraag is natuurlijk: wanneer is het weer zover? Sommige onderzoekers denken dat het aardmagnetisch veld reeds ‘overtijd’ is en dus op korte termijn aan zo’n omkering kan gaan beginnen. Maar een nieuw onderzoek stelt nu dat de omkering nog wel een tijdje – zeker 4000 jaar – op zich laat wachten. Maak een model van de van de aarde