Magha Puja, een van de voornaamste gedenkdagen in het boeddhisme

is een van de voornaamste gedenkdagen in het .  Magha is een maand in de maankalender van het oude India. Puja staat voor ‘het betuigen van respect’. Het gedenkt een spontane samenkoming van 1250 Arahant-discipelen van de Boeddha in het Veluvana-klooster. Deze 1250 volledig verlichte monniken besloten ieder op eigen initiatief, zonder een afspraak hierover gemaakt te hebben, om de Boeddha op de volle maan van de maand Magha een bezoek te brengen. [wikipedia]


Deze zijn samengevat in drie korte verzen die gesproken werden door de Boeddha, en opgetekend in de Dhammapada:

  1. 183. Kwaad nalaten, het goede doen, de geest louteren: dat is de lering van Boeddha’s.
  2. 184. Lankmoedigheid, duldzaamheid, is de hoogste ascese, de hoogste uitdoving, zeggen de Boeddha’s. Want niet heeft de wereld verzaakt wie een ander geweld aandoet, noch is een asceet wie anderen kwelt.
  3. 185. Niet krenken, niet kwetsen, zelfbedwang volgens voorschrift, matigheid in voedsel, wonen in eenzaamheid en oefening in hogere gedachten: dat is de lering van Boeddha’s. Opvallend is de nadruk op geweldloosheid (ahimsa of avihimsa), die vanaf het begin van het Boeddhisme sterk werd benadrukt.

Comments