Man ontmoet Jezus tijdens de operatie

Op 16 augustus 2005 onderging Richard een zeer ingrijpende operatie waarbij hij zijn lichaam verliet en een ontmoeting met God had. Richard verteld op een innemende over wat er met hem gebeurd tijdens de operatie en over een ontroerende ontmoeting met zelf. De van voor hem heeft hem vanaf dat moment zeer diep getroffen en zijn angst voor de dood is weg. Deze ervaring heeft hem ook gestimuleerd om de schrift intensief te gaan bestuderen.