Maximaal 5 wietplantjes in je tuin toegestaan

Hoewel verschillende gemeenten steeds aandacht van de media trekken met hun zogenaamde kweekplannen zijn er nog weinig gemeentes geweest die ook daadwerkelijk door te pakken en te (laten) kweken. Neem daarom het heft maar in eigen hand en kweek voortaan zelf je eigen wiet. In Nederland geldt een gedoogbeleid voor softdrugs. Het Openbaar ministerie vervolgt burgers niet als zij kleine hoeveelheden softdrugs bezitten. Het gaat hier om:

  • maximaal 5 gram (wiet, hasj);
  • maximaal 5 hennepplanten.

Als je dus niet langer mee wenst te werken aan dit beleid en er zeker van wil zijn dat je geen gifstoffen via wiet naar binnen krijgt dan kweek je voortaan zelf je eigen wiet.

Deze Outdoor wietzaden zijn speciaal geschikt zijn voor de buitenteelt. Hoewel in principe alle soorten buiten gekweekt kunnen worden, kenmerken deze soorten zich door een verhoogde bestendigheid tegen vochtige omstandigheden. Sommige specifieke outdoor wietsoorten zijn sneller met bloeien, om zo de kans op rot en schimmels in het najaar te beperken.

Wietzaden, cannabis, autoflowering zaden, Greenhouse, Dutch Passion

Eén gedachte over & ldquo; Maximaal 5 wietplantjes in je tuin toegestaan & rdquo;

  1. Als CDA raadslid wil ik graag reergean op de reacties. De verhalen spreken voor zich. Het is erg vervelend dat er zoveel onduidelijkheid is omtrent de nieuwe regeling waardoor mensen zich bedreigd voelen in hun mogelijkheden. Het is zeker niet de bedoeling van het CDA om mensen hun scootmobiel af te nemen en hen (weer) achter de geraniums te laten zitten. Wij vinden juist dat alle mensen, dus ook mensen met beperkingen, mee moeten kunnen doen aan de samenleving. De WMO is een participatiewet; gekeken moet worden naar welke hulpvraag iemand heeft en hoe hiervoor een passende oplossing gevonden kan worden . Bij de oude Wet Voorzieningen Gehandicapten was bepaald dat als je een bepaald aantal meters niet kon lopen dat je dan recht had op een scootmobiel. Dat recht is er niet meer, maar er wordt nu gekeken wat de beste oplossing is voor de hulpvrager om zijn activiteiten te kunnen blijven doen. De een is geholpen met een scootmobiel, de ander wellicht met iemand die hem/ haar ergens naar toe brengt. Er moet dus maatwerk worden geleverd!Bij de WMO wordt uitgegaan van de Eigen Kracht: Eerst wordt gekeken naar wat kan iemand zelf kan , dan naar wat hij/zij kan met behulp van zijn omgeving, welke algemene voorzieningen zijn er waar gebruik van gemaakt kan worden, en dan pas komt de individuele voorziening in beeld. Die Eigen Kracht houdt ook in dat gekeken wordt naar de financieble draagkracht van iemand. Als iemand het zelf kan betalen waarom moet de samenleving dat dan doen? Maar bovenal staat voor het CDA dat iemands inkomen geen belemmerende factor mag zijn om mee te doen aan de samenleving. Daarom zijn bij de bezuinigingsvoorstellen de minimaregelingen binnen onze gemeente in stand gebleven. En bij de WMO wordt van de lagere inkomens een eigen bijdrage naar draagkracht gevraagd. Die eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK en dat houdt ook in dat als men nog meer eigen bijdragen heeft voor andere zorg, dat die bijdragen bij elkaar worden opgeteld en nooit de max. eigen bijdrage, die hoort bij het inkomen, te boven gaat.Voor mensen met een inkomen boven de grens 1,5 x norminkomen moet ook gekeken worden hoe zij hun scootmobiel kunnen behouden. Zomaar afpakken is niet de bedoeling. Wordt het kopen , huren, kopen op afbetaling, goede tweedehands? Ook hier hoort maatwerk bij.Het CDA had liever geen inkomensgrenzen vastgesteld, maar er moet wel iets gedaan worden aan kostenbeheersing . We zijn wel van mening dat mensen die hun eigen scootmobiel kunnen kopen dat ook moeten doen. Men koopt ook zelf fietsen, auto’s en elektrische fietsen, waarom geen scootmobiel? Ook vinden wij een eigen bijdrage naar draagkracht een goede zaak. Er is immers geborgd dat men niet meer dan de vastgestelde max. bijdrage betaald.Wat de deeltaxi betreft; daar mag men gebruik van blijven maken, alleen gaat het dan tegen een seniorentarief of vrijreizigerstarief