Mensen zijn nauwer verwant aan schimmels dan schimmels voor planten

De komst van de moleculaire biologie verschafte op basis van het erfelijk materiaal een veel gedetailleerder inzicht in de van het leven. Zo bleken veel verwant aan mensen en dieren dan aan planten. Schimmels zijn zo’n 600-700 miljoen jaar geleden afgescheiden van de tak die tot de dieren leidde, terwijl de voorouders van de huidige planten zich al een paar honderd miljoen jaar eerder hadden afgetakt. [nemokennislink.nl]


Is er in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, behalve kennis en inzicht, ook schoonheid te vinden? Hans Galjaard, emeritus hoogleraar humane genetica, vindt van wel. Jarenlang verzamelde hij esthetische beelden uit het lab, vanonder de microscoop en vanuit het observatorium. Zo blijken schimmels in close-up de meest wonderlijke structuren te bevatten.

[Museum Boijmans Van Beuningen]

Comments