Moddervulkaan breekt uit in de Zee van Avoz

Een offshore moddervulkaan brak uit in de Zee van Avoz net buiten de kust van het Russische schiereiland Taman. De spuwde warm water en gassen gemengd met en vuil, wat zorgt voor een nieuw modder eiland van tientallen meters breed. Moddervulkanen, een populaire attractie op het Taman-schiereiland, worden vaak gebruikt als onderdeel van de populaire therapeutische behandelingen voor artritis en zenuwpijn.

Minder bekende typen vulkanen zijn modder- en zandvulkanen. De moddervulkaan bestaat uit modder en gas (vooral methaan, koolstofdioxide of stikstof) en stroomt uit een spleet of gat in de aarde. Ze komen voor in tektonisch actieve gebieden zoals bij subductiezones en geisers. De temperatuur is veel lager dan die van lava en is meestal tientallen graden warm. De grootste moddervulkaan is 10 km in diameter en is 700 meter hoog. Meestal zijn ze echter slechts enkele meters in diameter.

Zandvulkanen ontstaan door liquefactie als gevolg van aardbevingen (water wordt toegevoegd aan een zandige bodem en ontstaat ‘drijfzand’). Zand kan zo onder druk komen dat het de lucht inspuit en een zandvulkaan vormt. Gas speelt hier geen rol. [kennislink.nl]