Mogelijk een ondergrondse tunnel op mars

De foto van een zwarte vlek HiRISE is in werkelijkheid een diepe put met mogelijk zelfs de ingang tot een tunnel die zich wellicht meters of zelfs kilometers onder het oppervlak van uitstrekt.  Deze is waarschijnlijk op dezelfde manier ontstaan is als de putten die we in lavatunnels zien in vulkanische gebieden op aarde. De put is ovaalvormig en zo’n 180 bij 114 meter groot. Van de diepte kan men in dit stadium slechts een voorzichtige inschatting maken. Als het leven in deze lavatunnels – even afgezien van hun toegankelijkheid – voor ons vrij behaaglijk is, kan het dat natuurlijk ook zijn voor andere, buitenaardse levensvormen. En dat is nóg een reden om deze putten en tunnels eens van dichtbij te bekijken. [scientias.nl]