Aardse bromtoon al sinds 1959 bekend, nu pas gelukt om op te nemen

Onderzoekers hebben geluidsopnamen gemaakt van een mysterieus gebrom dat uit het diepste van de komt. Door speciale apparatuur te plaatsen op de bodem van de zee konden de klanken worden vastgelegd. Het is al sinds 1959 bekend dat er een gek uit het binnenste van de planeet komt. Maar nu pas is het gelukt om de bromtoon op te nemen.  de studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters.


Voor het menselijk oor is het mysterieuze geluid uit de aarde niet te horen. Het betreft maximaal 4,5 millihertz, 10.000 keer lager dan wat mensen kunnen oppikken. Een theorie is dat de golven in de oceaan trillingen veroorzaken maar anderen vermoeden juist dat het gebrom het resultaat is van stormen en turbulentie in de atmosfeer. [ad.nl]