Mysterieuze wolk en vreemde geluiden in Slowakije

Een mysterieuze en vreemde geluiden in Slowakije maakt mensen angstig en vele denken dat het einde van de wereld nabij is. Er gebeuren de laatste tijd vreemde dingen op onze planeet en in onze atmosfeer. Mensen over de hele wereld nemen foto’s van vreemde verschijnselen. Waarom verschijnen ze en wat is de betekenis ervan? Wat is er aan de hand? Kan het gevolgen hebben voor een evolutie van de mens?


Of is het einde der tijden aangebroken zoals in de word  voorspelt in Markus 13:29: Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het nabij, voor de deur is.  of zoals in openbaring 8En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. 

Simon Spoelstra heeft er een simpele verklaring voor en laat zien hoe je warmte kunt omzetten in , en andersom

Geef een reactie