Natte Microburst, een Tsunami from heaven

Deze illustratie van een microburst laat zien hoe de beweegt in een neerwaartse beweging totdat deze het grondniveau raakt. Het verspreidt zich vervolgens naar buiten in alle richtingen. Het windregime in een microburst is tegengesteld aan dat van een tornado. [wikipedia.org]

Microburstnasa.JPG
Image: Public Domain, Link

Tsunami from heaven

Natte microbursts zijn vergezeld van aanzienlijke neerslag aan het oppervlak.  Smelten van ijs, met name hagel , lijkt een belangrijke rol te spelen bij de vorming van natte microbursts. Peter Maier is een 27-jarige uit Zwitserland die een adembenemend moment wist vast te leggen [boredpanda.com]

[Deano Upended]
Author: fuzzyfun