Nederlanders leggen dagelijks 25.000 km af met een snelheid van 1000 km/uur

 

De aardrotatie duurt iets minder dan 24 uur . De afstand die wordt afgelegd in die 24 uur hangt af van de plaats op Aarde waar iemand zich bevindt. Bij de evenaar maak je een volle ronde, terwijl iemand die op de noord- of zuidpool staat slechts om zijn eigen as draait en dus helemaal geen afstand aflegt. De totale afstand die in een omwenteling wordt afgelegd hangt dus af van de geografische breedte , en wel van de cosinus ervan.  De straal van de Aarde aan de evenaar is ongeveer  6378km , de omtrek is 40074km. Deze afstand wordt afgelegd met een snelheid van 1674 km/uur.  In Nederland leggen we  dagelijks bijna 25.000 km af met een snelheid van meer dan 1000 km/uur!

Naast haar aswenteling beweegt de Aarde ook nog in een baan om de Zon. Die beweging geldt uiteraard voor de hele Aarde, en is dus onafhankelijk van waar je je bevindt. De afstand van de Aarde om de Zon is 1 astronomische eenheid, circa 149,6 miljoen km . Als we even voor de eenvoud aannemen dat de aardbaan een cirkel is, dan is de omtrek dus  940 miljoen km. Deze afstand wordt afgelegd in 365,256 dagen x 24 uur/dag = 8766 uur. De baansnelheid is in dat geval dus ruim 107.200 km/uur! Dit is ongeveer 30 km per seconde. [hemel.waarnemen.com]

Comments