Nederlandse massaschuilplaatsen veelal parkeergarages

Wanneer Amerika in de achtergrond inderdaad in de arrogante modus verkeert dat ze denken dat in staat zullen zijn om een nucleaire oorlog met te winnen en te overleven, hoe somber ziet het er dan voor ons uit? Zal Nederland en België  de geschiedenis ingaan als “collateral damage” van deze oorlog? Voor de burgerbevolking zijn door de gemeenten  diverse schuilplaatsen aangelegd. Waarschijnlijk vaak in combinatie met een andere functie zoals een bergkelder of metro-station.


Officieel zijn er in Nederland geen openbare schuilkelders meer. Vanaf 1987 zijn de schuilplaatsen ontmanteld en teruggegeven aan de pandeigenaren die er veelal een parkeergarage van maakten. Een inventarisatie van schuilplaatsen en schuilkelders die tijdens de Koude Oorlog door de civiele overheid of bedrijven zijn gebouwd of hergebruikt. Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien. [forten.info]

Je kan natuurlijk ook overwegen zelf een bunker in je achtertuin te bouwen

Comments