Neil de Grasse Tyson is meer een agnosticus dan een atheïst

De astrofysicus Neil deGrasse Tyson toonde in 2006 op het door The Science Network georganiseerde wetenschappelijke congres Beyond Belief: Science, Religion, Reason and Survival aan, dat de westerse wetenschappers door de eeuwen heen steeds meer zaken ontdekten over de sterrenkunde, waarbij God een steeds kleinere rol kreeg toebedicht en ten slotte verdween uit alle theorieën over hoe het heelal in elkaar zat.


Hij betoogde dat Intelligent Design niets anders voorstelt dan een god van de gaten, die het gebrek -zolang dat er is- aan wetenschappelijke verklaringen voor bepaalde natuurverschijnselen opvult.   is dus een agnosticus [wikiwand.com]

Comments