Dumbo octopus met oorachtige vinnen

De octopussen uit het geslacht Grimpoteuthis worden ook wel “Dumbo”-octopussen genoemd omwille van hun gelijkenissen met Disneyfiguur Dumbo. De dieren komen voor op de continentale helling en leven op diepten van 3000 tot 4000 meter. Ze gaan enkel naar de zeebodem om zich te voeden met slakken, wormen, tweekleppigen, eenoogkreeftjes en andere kreeftachtigen. Ze bewegen zich voort door hun grijparmen te pulseren of door met hun oorachtige vinnen te bewegen. Ze kunnen beide technieken simultaan gebruiken. De mannetjes en vrouwtjes verschillen van grootte. De vrouwtjes kunnen het hele jaar door eitjes leggen. Van het geslacht zijn er 14 soorten bekend. [wikipedia.org]

[National Geographic]