Oeroude Hollandse terpbewoners begraafcultuur

Promovenda Annet Nieuwhof heeft onderzoek gedaan naar onder een aantal opmerkelijke prehistorische schedels. Zij presenteert in haar proefschrift een volledig nieuwe visie op de rituelen, waaronder de begraafcultuur, in de terpenperiode.

Overleden mensen werden niet gecremeerd volgens Nieuwhof, maar de schedels en botten werden na excarnatie (ontvlezing) in huis bewaard of begraven en vormden onderdeel van rituele voorouderverering.

Comments