Onderzoekers hebben bewustzijnsschakelaar op afstand ontdekt

Het ene moment ben je bewust, het andere moment ben je het niet. Onderzoekers hebben het uitgeschakeld door een elektrisch hersengebied elektrisch te stimuleren. Wetenschappers stuitten op deze bevinding terwijl ze verschillende delen van de van een epileptische stimuleerden en de resulterende activiteit meten om het epicentrum van haar aanvallen te vinden. Ze ontdekten dat elektrische stimulatie met een elektrode tussen de linker claustrum en de anterior-dorsale insula ervoor zorgde dat de vrouw het bewustzijn verloor. Ze stopte volledig met bewegen, reageerde niet en haar ademhaling vertraagde. Toen de onderzoekers de stimulatie stopten, kwam ze weer bij bewustzijn en kon ze zich de gebeurtenis niet herinneren. Bovendien waren de effecten reproduceerbaar, aangezien dezelfde uitkomst zich voordeed telkens wanneer deze regio gedurende een periode van twee dagen werd gestimuleerd.  Ze identificeerden ook geen enkele geassocieerde epileptische activiteit, wat suggereert dat het niet alleen een aanval was. Hoewel dit een enkele casestudy is, biedt het een opwindend inzicht in de neurale mechanismen achter bewustzijn, een onderwerp van groot belang dat ondanks tientallen jaren van onderzoek slecht wordt begrepen.

Sommige experts hebben echter gewezen op de moeilijkheden bij het interpreteren van bevindingen uit slechts 1 case study. Bovendien miste de vrouw een deel van haar hippocampus en is daarom niet representatief voor een “normaal” brein. Toch is men het erover eens dat de studie belangrijk en zeker informatief is, vooral omdat de vrouw wakker was in de studie in plaats van in te vallen of in lag, zoals in veel andere studies. [iflscience.com, newscientist.com]

Comments