Orang-oetans zijn in staat om hun stemmen te controleren

Onderzoekers tonen aan dat je een orang-oetan nieuwe geluiden kunt leren en het dier dus in staat is om zijn te controleren. Aangenomen werd dat geluiden die mensapen maken, voortkomen uit opwinding waar ze verder geen controle over hebben, maar ons onderzoek toont aan dat orang-oetans in staat zijn om de acties van hun stemmen te controleren.

Dat wijst erop dat de stemcontrole die mensen hebben weleens afkomstig kan zijn van een voorouder die dezelfde stemcontrole had als orang-oetans. Deze laatste onderzoeksresultaten stellen ons in staat om te leren over de vocale capaciteiten van vroege mensachtigen die leefden voor de orang-oetan en mensen zich van elkaar afscheidden en te achterhalen hoe het vocale systeem evolueerde tot de spraak van mensen. [scientias.nl]

Comments