Pijnappelklier in de bijbel, de zetel van de ziel?

Het resultaat van hedendaags wetenschappelijk onderzoek bevestigt de mogelijkheid dat de pijnappelklier het eerste in de voorkomende oog was, in het bijzonder bij de gewervelde dieren en de mens. Men staat hier voor veel raadsels omdat de wetenschap de exacte functie van de pijnappelklier nog niet kent. De pijnappelklier blijkt signalen te ontvangen uit het hersengebied die direct worden beïnvloed door de prikkels die langs de gezichtszenuwen lopen, en ze scheidt het hormoon af dat ook voorkomt in het netvlies van de twee .


Het blijkt dat dit hormoon een rol speelt in het 24-uurs ritme, of de slaap-/waakcyclus, een proces dat wetenschappers nog niet volledig begrijpen. In de theosofische literatuur wordt echter gesteld dat deze klier aan de schedelbasis met de grootte van een erwt, naast haar fysiologische functies een belangrijk psychofysiologisch centrum of is dat een rol speelt bij werkingen zoals helderziendheid en intuïtie. [stamcel.org]

Het orgaan/ de klier die al duizenden jaren ons derde oog wordt genoemd alle componenten heeft om ook echt te functioneren als oog. Wisten ze in de oudheid dit al? En wanneer is die kennis verloren gegaan?

De Franse Filosoof René Descartes (1596-1650) noemt de pijnappelklier de zetel van de . Hij zegt dat de pijnappelklier het deel van het lichaam is waar de ziel zijn functie vervuld, daar waar de ziel en het lichaam interacteren en waar we de boodschappen ontvangen van “het Goddelijke”. Ook in dit kader wordt een citaat uit de vaak aangehaald in Matheüs [slaapblog.wordpress.com]

Mattheüs 6:22 – De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog zuiver is, zal uw hele lichaam licht zijn; maar wanneer uw oog boos is, zal uw hele lichaam duister zijn. Indien het licht dat in u is, in werkelijkheid duisternis is, hoe groot is dan die duisternis
Mattheüs 20:15 – Is het mij niet geoorloofd om met mijn eigen dingen te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben?’
[Bron Beleving]

Comments