Planten lijken zich te laten regelen in vreemde patronen. Waarom is dit?

lijken zich te laten regelen in vreemde patronen. Waarom is dit? Om er achter te komen hoe dit zelf-organiserende systeem werkt, hebben de onderzoekers veldwerk verricht in Australië. Door de slecht doorlatende ondergrond in Australië stroomt het regenwater – als het een keer valt – over het land, maar dringt het niet door in de kleirijke bodem. Het water stroomt door kleine oneffenheden in het vlakke landschap naar kleine poeltjes. Aan de randen van deze poeltjes kunnen planten groeien dankzij het aanwezige water.

In het midden van de cirkels komt het water tot stilstand en zet het water kleideeltjes af die zijn meegenomen. Hierdoor wordt de kleilaag in het midden van de cirkel het dikst. De harde kleilaag in het midden van de cirkel zorgt ervoor dat het water nog moeilijker in de bodem doordringt. Ook de zaden die in het midden van de cirkel belanden, kunnen in de harde kleibodem maar moeilijk wortelen. Daarnaast kan de in het midden van de cirkel opwarmen tot wel 75 graden Celsius. Aan de randen van de cirkel zijn de omstandigheden juist ideaal, omdat daar al planten groeien en de temperaturen in de een stuk dragelijker zijn.  [dekennisvannu.nl]

Comments