Plastic rijst in omloop zeer schadelijk voor de gezondheid

De Chinese voedselverontreiniging freak show is terug in volle gang met nieuwe rapporten vanuit Singapore die aangeven dat bepaalde Chinese bedrijven nu nep- in massa produceren en verkopen aan onwetende dorpelingen. Volgens een rapport in de Koreaanse Weekly Hong Kong, mengen de fabrikanten aardappelen, zoete aardappelen, en plasticachtige industriële hars toe om de imitatie rijst te produceren.

Een verslag in Very Vietnam bepaalt dat een woordvoerder van de Chinese Restaurant Association toonde aan dat het eten van drie kommen van deze nep-rijst het equivalent is van eten van een hele plastic zak. Het consumeren van deze kunststof is natuurlijk een ernstig gevaar voor de gezondheid, en de ambtenaren zijn naar verluidt zich aan het voorbereiden op een onderzoek naar de fabrieken die beschuldigd zijn van het produceren van de nep rijst. [rechtopgezondheid.info]

Ook in Indonesie is rijst gevonden die er uitziet als rijst maar geen rijst is. Lokale autoriteiten hebben op verschillende markten in Bekasi, West-Java, nep rijst aangetroffen. Indonesische media hebben daarop een lijst samengesteld met karakteristieken van plastic rijst. Op die manier kunnen consumenten echte rijst van nep rijst onderscheiden. Een van de eigenschappen van plastic rijst is dat de korrels transparant zijn. Een echte rijstkorrel is in het midden wit. Wanneer je plastic rijstkorrels in een kom water doet, blijven de korrels op het water drijven. Echte rijstkorrels zinken naar beneden. Plastic rijst ruikt niet naar rijst. [indonesienu.nl]

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement in 2015 over rijst van plastic afkomstig uit Azië

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Filipijnse National Food Autority onderzoek uitvoert naar de handel in nagemaakte rijst die bestaat uit acrylonitrilestireen copolymeer, een plastic dat gebruikt wordt voor de verpakking van voedingswaren, en die in Azië verschillende gezondheidsproblemen heeft veroorzaakt;

B.  overwegende dat rijst van plastic met echte rijst wordt gemengd en zo in Europa kan terechtkomen, hetgeen ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid;

1.  vraagt de Europese Commissie, in de zin van artikel 4, lid 2, onder f), en artikelen 12, 114 en 169 van het VWEU en artikel 38 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, een onderzoek te starten om na te gaan of rijst van plastic aanwezig is in de invoer uit Azië, en uit voorzorg en met onmiddellijke ingang de invoer van Aziatische rijst op te schorten.

Comments