FuzzyFun

Pyrosomen: holle diepzeemonster(s) zo groot als een walvis

Net zoals op het vasteland herbergt de diepzee een grote hoeveelheid bizarre wezens. Een van de merkwaardigste onder hen is zonder twijfel Pyrosoma, een wezen dat zo uit een sciencefictionroman lijkt weggelopen. Stel, je zou in staat zijn jezelf in tweeën te delen, en opnieuw, zo vaak als je wilt. Dat niet alleen, je bent ook in staat samen te werken met je dubbelgangers en precies synchroon te bewegen, alsof je één lichaam vormt. Bizar? Misschien, maar dit is de realiteit voor het geslacht van lichtgevende diepzeewormen Pyrosoma.

Elk exemplaar, of zooïde, kan zich delen en samenwerken met de andere klonen, waardoor de massa van gekloonde individuen zich gedraagt als één, reusachtig organisme. Pyrosomen horen tot de diergroep tunicaten, manteldieren. Ze zijn daarom ver verwant met gewervelde dieren zoals wij. Ze komen voor in warm zeewater, waarin voldoende voedsel voorkomt.

De soorten voeden zich met blauwalgen, cyanobacteriën. Samen vormen de zooïden een holle vorm, die aan de buitenkant zeewater met cyanobacteriën opslokt en aan de binnenkant uitstoot. Daardoor beweegt de worm zich langzaam voort en voedt deze zich tegelijkertijd.

Het gebeurt zelden dat de mens Pyrosoma waarneemt, omdat de soort voornamelijk in de diepzee voorkomt. Toch, als een kolonie van een Pyrosoma-soort opduikt, geeft dit altijd weer aanleiding tot zeer spectaculaire beelden.

De reden dat de kolonies Pyrosoma genoemd worden is dat ze geven: het Griekse pyros betekent vuur, soma lichaam. Vuurlichaam dus, vrij vertaald. Dit komt door bioluminescentie: lichtgevende eiwitten. Als de wormen worden aangeraakt, lichten ze op. De individuen zijn ingebed in een geleiachtige mantel. Duikers die een kolonie hebben aangeraakt, beschrijven pyrosomen als zacht tot stevig. Wie er gelijk heeft? Er is dus nog veel onbekend van dit raadselachtige organisme.

[Fronza]
Mobiele versie afsluiten