Redding van verdoolde zielen bewerkstelligen

Lineair gemonteerde beelden van een groep mensen die onder leiding van Nicolaas zich op locaties bezighoudt met paranormale belevingen en rituelen, die redding van verdoolde zielen, slachtoffers van rampen e.d. zouden bewerkstelligen. Zij beleven dit als zuivere ervaringen, niet als geloof. Kunstenaars brengen deze ervaringen in beeld met kleuren en vormen.

Korte uitleg over de landschapgenezig
Net zoals het menselijk lichaam wordt de aarde in leven gehouden door een web van levenskrachten en dat wordt gestuurd door bezielde wezens. Deze wezens zijn de elementwezens, die in een hiërarchische orde werken, elk naar zijn eigen element, en die ieder voor zich specifieke taken hebben uit te voeren.

Een levenseenheid van een landschap wordt beheerd door een landschapsengel, dat is een Engel van Moeder aarde; deze wordt veelal een Deva genoemd. Deze grijpt aan in een landschap op drie punten; een punt van instroom van de kosmische krachten, een punt waar deze kosmische klank-krachten worden samengevoegd met de levensprocessen binnen dat landschap, waar wordt verteerd en omgevormd; het transformatiepunt.

En een punt van uitstroom van deze omgezette krachten, waarbij er een fijne onderaardse terug gaat naar het punt van instroom. Op elk van deze punten werken de elementwezens uit verschillende rijken en van verschillende orde samen om deze vertering tot stand te brengen. Dit is ooit door de Engelen zo ingesteld en heeft duizenden jaren gewerkt.

Echter de laatste eeuwen nu de mens steeds dieper ingrijpt in de natuur, worden veel van deze landschapseenheden verstoord. Ook de vele oorlogvoeringen, met name in (waar op veel grotere schaal werd gevochten en kapotgemaakt), hebben hele landschappen en streken verwoest ofwel vastgezet.
Mede omdat de leiding van de elementwerelden in onze handen is gelegd, hebben wij een taak naar landschap en de deze bevolkende wezens om waar nodig, de boel te herstellen, ofwel om ook nieuwe landschapseenheden in te richten waar dat noodzakelijk blijkt. Daarbij is voor mens en natuurwezens een hoop gewonnen, want wij kunnen weer met hen in contact leren treden en iets voor hen terug doen, en zij kunnen door ons werk, met name waar het om offerkrachten gaat, verder ontwikkelen.

Offerkrachten zijn namelijk door ons bewust omgevormde warmte-elementwezens, welke zij door deze omvorming weer verder kunnen bewerken. Wij doen dit offeren uit eigen vrijheid: dat is een eigenschap die zij zich slechts met moeite eigen kunnen maken. Zo ontstaan samenwerkingsverbanden tussen mens en elementwezens op een nieuwe basis. [Beeldadvies]

Comments