Reuzen hebben ze echt bestaan?

We kennen allemaal de reuzen uit de mythen van onze beschaving, maar waren dit slechts verhalen van oude volkeren en beschavingen of hebben ze echt bestaan? In oude geschriften, zoals de Edda en de Hebreeuwse Bijbel, worden in een aantal passages reuzengeslachten beschreven. De ‘zonen Gods’ wordt verschillend uitgelegd: het kunnen gevallen engelen zijn omdat elders in de Bijbel over hen gezegd wordt dat ze hun oorsprong ontrouw geworden zijn, het nageslacht van Seth, de derde zoon van of zelfs buitenaardse wezens, wat hetzelfde zou suggereren omtrent God. Het woord wordt in sommige bijbelvertalingen onvertaald gelaten maar meestal weergegeven als reuzen, giganten of titanen. Een van de belangrijkste redenen voor de zondvloed was dat de ‘aarde vol geweldenarij en godslastering’ was door toedoen van onder andere de Nephilim.

Met de worden ze dan ook vernietigd.

Reuzen worden vaak in verband gebracht met (het bouwen van) megalieten en andere imposante bouwwerken. Hebben reuzen bestaan? Is de wetenschap bezig met het onderdrukken van de vondsten van enorme menselijke skeletten? Deze documentaire werpt een blik op waarom we geen reuzenskeletten tentoongesteld zien in musea.

Er circuleren verschillende aannames over wie die zonen van God waren, en waarom de kinderen die zij hadden met de dochters van de mensen uitgroeiden tot een ras van giganten. Het woord ‘Nephilim’ lijkt giganten te duiden die in toenemende mate de verdorvenheid van de mens tot uitdrukking brachten.

Image: wikimedia.org
Image: wikimedia.org

Uit Genesis 6:4 begrijpen we dat de minstens op twee tijdlijnen de Aarde hebben bewoond; vóór de Zonvloed ‘en ook daarna’. Als deze Nephilim niet van de Aarde waren, is het denkbaar dat de reuzen in Canaän die de verkenners van hebben ontmoet, rechtstreekse nakomelingen waren van de Nephilim van vóór de Zondvloed.

In Numeri 13:33 lezen we hoe geschokt de spionnen terugkwamen: “We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Bij dat volk van reuzen vergeleken voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn.”

De vertaling van in ‘reuzen’ is ten onrechte. Dit is gebaseerd op de Griekse vertaling die we kennen als de Septuagint, waar ‘Gigantes’ staat. Nephilim zijn het biologische voortbrengsel van mensen en geestelijke machten. Ze kunnen een reusachtig voorkomen hebben, maar dat is niet het kenmerkende. Het gaat hier om een hybride soort, dat geen mens en geen geestelijke macht is. Het zijn bovennatuurlijke wezens. Zij waren de aanleiding tot en de reden voor de Zondvloed.

In het Aramees, een pre-Semitische taal wordt het begrip Nephila gebruikt voor de Orion constellatie, wat zou kunnen duiden dat de van dat stelsel op Aarde zijn gekomen. Dit is veelbetekenend omdat Orion een naaste buur is van Taurus, het teken waar Aldebaran en de Plejaden de helderste zijn. Het is bekend dat wezens van Aldebaran en de Plejaden op Aarde zijn geweest. In de zendbrief van Judas, de broer van Jacobs de Rechtvaardige, is een verwijzing te lezen naar het ouderschap van de Nephilim; hemelse wezens die naar de Aarde kwamen om seksuele gemeenschap te hebben met de dochters van de mensen. Kanttekeningen in de Yerushalaim Bijbel verwijzen naar de Nephilim als wezens van het Rijk der Engelen.

Het is opvallend dat met het begin van het Roomse Rijk de Nephilim, Emim, Rephaim, Anakim en Annunaki in een kwaad daglicht kwamen te staan. Tegenover de spottende uitdrukking: “Kan er iets goeds uit Nazareth komen?” vraag ik me mijn hele leven al af of er überhaupt iets goeds uit Rome kan komen. Welk voordeel dachten de kerkvorsten te behalen door deze wezens/rassen als kwade genius af te schilderen?

Probeert de kerk nog steeds te verbloemen dat de god van, Abraham, Isaac, Jacob, en Aäron, Jozef (Onderkoning van Egypte) en David koning van het verenigde koninkrijk Israël een Annunaki prins was? Komt het de kerk niet uit dat de vader van Yeshua derhalve ook een Annunaki god was? Het Vaticaan is sinds de eerste synode van Nicea de grootste leugenproducent ter wereld.

Het Vaticaan heeft talloze meester manipulatoren bewierookt in de hoogste rangen. De goddelijkheid van de mens werd opgeofferd ten gunste van het priesterschap dat daarmee een onbegrensde macht en machtsmisbruik kon aanwenden om de gelovigen dom te houden.

Bronnen: Assayya.comWikipedia.org

Author: fuzzyfun