De Siciliaanse Stier, een meedogenloos martel instrument

Van 570 tot 554 voor Christus regeert Koning Falaris over de stad Akragas op Sicilië en doet veel goeds voor het volk, maar is met enige onregelmatigheid  zeer meedogenloos. Wellicht om die reden geeft koperbewerker Perillos van Athene zijn nieuwste uitvinding de Siciliaanse Stier cadeau aan Falaris. Hij denkt met deze gift een goed figuur te slaan. De Siciliaanse Stier is een beeld van een stier  gemaakt van messing  en is van binnen hol. Via een deurtje wordt de veroordeelde in de machine gestopt, waarna de executeurs de deur vergrendelen en daaronder een vuurtje stoken. In de kop van de stier heeft hij buizen aangebracht, zodat het gegil van de terdoodveroordeelde flink versterkt wordt.


Door Etching by Jan Luyken (1649-1712)

Falaris zou Perillos gevraagd hebben in de stier plaats te nemen om het geluid te testen. Toen Perillos eenmaal in de stier zat, liet Falaris de deur sluiten en een vuur ontsteken. Falaris zou dit gedaan hebben omdat hij walgde van de wreedheid die Perillos tentoonspreidde met zijn ontwerp. Perillos werd levend uit de stier gehaald, maar werd later in opdracht van Falaris van een klif gegooid. Hoewel Falaris gezegd had te walgen van het wrede instrument, werd de messingen stier vaak toegepast. De Romeinen pasten de stier o.a. toe op christenen. [historiek.net]

[4thehomework]