Grote rotsen breken door smeltend permafrost

Grote rotsen breken steeds meer  af en enorme stromen puin komt naar beneden, oude dorpen zijn vaak niet meer veilig. Hoe komt dat? Ingenieurs, geologen en glaciologen nemen aan dat de oorzaak ligt bij smeltend . functioneert als een soort stopverf die steile rots- of puinhellingen in het hooggebergte stabiliseert. Als het smelt, gaan rotsblokken en puin schuiven. [Bron: Trouw.nl]


Een van de meest gevreesde “feedbacks” van klimaatverandering is de potentiële uitstoot van broeikasgassen door het smelten van arctische permafrostgronden. Nieuw onderzoek wijst uit dat een kritieke drempel van dat feedbackeffect dichterbij zou kunnen zijn dan we ooit dachten. [scientificamerican.com]

[Deep Look]