Spontane menselijke zelfontbranding

Spontane zelfontbranding wordt verondersteld op te treden in het menselijke lichaam. Er zijn gevallen bekend dat mensen geheel of gedeeltelijk zijn opgebrand, het menselijke lichaam diende als brandstof. Sommigen speculeren dat het lichaam spontaan tot ontbranding kan komen, hiervoor is echter geen enkele aanwijzing. Wel is duidelijk uit praktijkonderzoek dat lichaamsweefsel, door de aanwezigheid van vet, langzaam en smeulend kan verbranden. Dit kan verklaren hoe het mogelijk is dat een lichaam geheel of gedeeltelijk kan opbranden zonder de omgeving te beschadigen. Mogelijk wordt de verbranding in gang gezet door een ongeluk, bijvoorbeeld met een sigaret of een kaars. Er zijn paranormale verklaringen gegeven voor het fenomeen, echter zonder bewijs daarvoor.

Een gevalsbeschrijving

image: dailymail.co.uk
image: dailymail.co.uk

De verkoolde overblijfselen van de 92-jarige Irving Bentley worden op 5 december 1966 door de meterstanden-opnemer van het gasbedrijf, Don Gosnell, gevonden in het toilet van Bentley’s woning in Coudersport,Pennsylvania, Verenigde Staten. Alleen een voet en een deel van het onderbeen waren nog intact. Rondom het beschadigde looprek lagen verkoolde resten, er was een flink brandgat in de houten vloer ontstaan en een vettig roetlaagje bedekte de directe omgeving. Deze gebeurtenis kan op paranormale wijze geïnterpreteerd worden als een geval van spontane zelfontbranding. Het is echter eenvoudiger en waarschijnlijker te veronderstellen dat de onfortuinlijke Bentley het slachtoffer is geworden van een sigaret of een ander brandend voorwerp dat op zijn lichaam terecht is gekomen en dat hij niet heeft kunnen doven, bijvoorbeeld omdat hij onwel was geworden.

Er zijn ook enkele gevallen bekend van mensen die rapporteren dat zij getuige zijn geweest van een spontane ontbranding of een spontane ontbranding aan den lijve hebben ervaren. In de laatste categorie is het geval bekend van James Hamilton, hoogleraar aan de faculteit wiskunde van de Nashville Universiteit, VS. Hij beschrijft in 1835 een geval van een scherpe ontstaan door een vlam van circa 10 cm die ontsprong in een onderbeen. Hij kon de vlam doven door deze met zijn handen af te dekken waardoor hij de zuurstoftoevoer kon stoppen. Zelfs dit geval, indien het werkelijk zou berusten op feiten, levert geen bewijs voor spontane ontbranding, meer voor de hand liggende interpretaties zijn mogelijk.

Plausibele verklaring voor spontane zelfontbranding

Dat mensen spontaan in brand kunnen vliegen, heeft te maken met ketose oftewel vetzuurmetabolisme. Daarbij wasem je aceton uit dat in combinatie met luchtzuurstof en een vonkje maar al te gemakkelijk ontbrandt, beweert de Britse tv-bioloog Brian Ford in het tijdschrift The Microscope.

Volgens Ford is het heel simpel. Als het menselijk lichaam tekort heeft aan glucose, vult het de energiebehoefte op natuurlijke wijze aan door vetzuren te gaan afbreken. Daarbij worden ketonen gevormd, waaronder aceton. Deze zogeheten ketose kan inderdaad te maken hebben met drankgebruik. Maar ook met diabetes, een koolhydraatarm dieet of zelfs overmatige inspanning.

Die aceton kun je uitstekend aan de adem ruiken, en het is uiterst brandbaar. Een vonkje, veroorzaakt door statische oplading van synthetische vezels in je kleding, zou het al aan kunnen steken. Inderdaad geeft aceton een blauwe vlam. En de slachtoffers uit de literatuur waren lang niet allemaal alcoholist, maar ze schijnen zich wèl allemaal enigszins onwel te hebben gevoeld vlak voordat ze in brand vlogen.

Ford heeft het uitgeprobeerd met een pop gemaakt van restjes varken, die hij 5 dagen marineerde in aceton en vervolgens in een houten stoeltje zette. Aansteker er bij en woef! De warmte-ontwikkeling bleek voldoende om het varkensvet te laten smelten, en eveneens te laten branden. Het hele plaatjekwam aardig overeen met de literatuurgegevens.

Of de door ketose vrijkomende hoeveelheid aceton inderdaad voldoende is om dit effect op te leveren, en of er wellicht nog meer reacties in het spel zijn, moet nog worden uitgezocht. Maar Ford raadt mensen die last hebben van ketose nu al aan om geen kunstvezels te dragen, en het roken op te geven.

image: dailymail.co.uk
image: dailymail.co.uk
Author: fuzzyfun