Superbacterie in vlees

De ESBL bacterie, ook superbacterie genoemd, duikt meer en meer op in ons . De bacterie is gevaarlijk omdat ze resistent is, en dus niet meer reageert op antibiotica. Volgens een Nederlands onderzoek zit ze in meer vleessoorten dan verwacht. Resistente bacteriën ontstaan door overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt. De bacteriën die ESBL’s kunnen produceren zijn vaak gewone darmbacteriën. Hoewel ze in de darmen geen schade aanrichten kunnen Enterobacteriën tot infecties leiden, soms zelfs ernstig.

Via de urinewegen kunnen zij een blaasontsteking of Buiktyfus  veroorzaken. Ook kunnen bacteriën via de darmwand in de bloedbaan terechtkomen, bijvoorbeeld door obstructie van de darm of door een stoornis in de doorbloeding van de darmwand. Met name in het ziekenhuis vormen infecties met deze bacteriën een probleem. [rivm.nl, wikipedia]