Hebreeën 11:3: Het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare

In de Bijbel staat geschreven in Hebreeën 11:1 t/m 3  Het geloof  is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien.  Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld. Door het geloof erkennen wij dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, en wel zo dat het zichtbare …
Ga door met het lezen van Hebreeën 11:3: Het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare