Birth By Centrifugal Force, een apparaat uit 1965 om de geboorte te vergemakkelijken

Birth By Centrifugal Force, een apparaat uit 1965 om de geboorte van een kind door middelpuntvliedende kracht te vergemakkelijken. De uitvinding voorziet in een roteerbaar apparaat dat in staat is om de moeder en de foetus te onderwerpen aan een middelpuntvliedende kracht die erop gericht is de inspanningen van de moeder te ondersteunen en aan te …
Ga door met het lezen van Birth By Centrifugal Force, een apparaat uit 1965 om de geboorte te vergemakkelijken