Had Adam een navel?

In sommige stromingen van het christendom wordt tot op heden discussie gevoerd of de eerste mensen (Adam en Eva) een navel hadden of niet. Op een aantal middeleeuwse schilderijen zijn niet alleen de geslachtsdelen van Adam en Eva bedekt met een vijgenblad, maar is ook de locatie van de navel verborgen, een artistieke vrijheid van …
Ga door met het lezen van Had Adam een navel?

Verwijderde rib groeit weer aan en vervangt zichzelf

In het geraamte van de mens bevinden zich 24 van deze lange, smalle, gebogen beenderen waardoor de borstholte omgeven wordt. Gerangschikt in twaalf paren vormen ze een ’kooi’ die het hart en de longen beschermt. In het merg van de ribbeenderen wordt bloed aangemaakt. Het is interessant op te merken dat een rib die verwijderd …
Ga door met het lezen van Verwijderde rib groeit weer aan en vervangt zichzelf

Konijn is volgens de Bijbel een herkauwer. klopt dat wel?

Vaak hebben bijbelcritici de uitspraak in de bijbel dat de haas een herkauwer is, in twijfel getrokken.  De Bijbel beschrijft in Deuteronomium 14:7 : “Maar de volgende dieren die herkauwen of gespleten hoeven hebben, mag je niet eten: de kameel, de haas en de klipdas, want die herkauwen wel maar hebben geen gespleten hoeven. Ze …
Ga door met het lezen van Konijn is volgens de Bijbel een herkauwer. klopt dat wel?

Waar komt het begrip “zondebok” vandaan?

Het begrip zondebok wordt gebruikt om iets of iemand aan te duiden die de schuld van velen op zich geschoven krijgt. Volgens filosoof René Girard  betaalt de zondebok de prijs van de wraakzucht der mensheid. Het is een oplossing die de samenleving structureert. Het begrip komt voort uit een voorschrift van de wet van Mozes (Bijbel …
Ga door met het lezen van Waar komt het begrip “zondebok” vandaan?

Wetenschapper bewijst dat God bestaat

Kun je God’s bestaan wetenschappelijk bewijzen? Ja dat kan, volgens Gerald Schroeder, een wetenschapper met meer dan 40 jaar ervaring in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De ironie is echter dat de vragen niet lastig zijn, de wetenschap heeft letterlijk god ontdekt. En je kunt met een stellige atheist praten en zij zullen zeggen: ” Het ziet er inderdaad naar …
Ga door met het lezen van Wetenschapper bewijst dat God bestaat

Jezus kon van gedaante wisselen

Jezus kon van vorm wisselen. Hij was soms onzichtbaar en hij kon vliegen. Tot die opmerkelijke conclusies komt professor kerkgeschiedenis Roelof van den Broek van de Universiteit Utrecht.  In de tekst kom onder andere de passage voor: ‘Toen zeiden de joden tot Judas: hoe zullen wij hem [Jezus], arresteren, want hij heeft niet een enkele …
Ga door met het lezen van Jezus kon van gedaante wisselen

Bijbelvragen: Gevleugeld wemelend schepsel op vier of zes poten?

Wim Knar  gaat met een Jehovah’s getuigen in gesprek over  tekst uit de Bijbel waar men spreekt over een gevleugeld wemelend schepsel met vier poten. De daarna volgende Bijbeltekst spreekt over nog twee poten “springpoten”. Het gaat om de volgende Bijbeltekst Leviticus 11:20 Elk gevleugeld wemelend schepsel dat op vier [poten] gaat, is voor U …
Ga door met het lezen van Bijbelvragen: Gevleugeld wemelend schepsel op vier of zes poten?

Wetenschappers lezen 2000 jaar oude boekrol zonder hem te openen

Hij is eeuwenoud, opgerold en bijna helemaal verkoold. Toch weten we nu wat erin staat. Amerikaanse en Israëlische wetenschappers zijn erin geslaagd een stuk bijbeltekst uit de eerste eeuwen na Christus uit te lezen, ook al is het perkament daarvan bijna compleet verbrand. Wetenschappers zijn erin geslaagd een boekrol te lezen zonder hem te openen. …
Ga door met het lezen van Wetenschappers lezen 2000 jaar oude boekrol zonder hem te openen

Pijnappelklier in de bijbel, de zetel van de ziel?

Het resultaat van hedendaags wetenschappelijk onderzoek bevestigt de mogelijkheid dat de pijnappelklier het eerste in de natuur voorkomende oog was, in het bijzonder bij de gewervelde dieren en de mens. Men staat hier voor veel raadsels omdat de wetenschap de exacte functie van de pijnappelklier nog niet kent. De pijnappelklier blijkt signalen te ontvangen uit …
Ga door met het lezen van Pijnappelklier in de bijbel, de zetel van de ziel?

De Codex Gigas, de Bijbel van Satan

De Codex Gigas, ook wel de Bijbel van Satan of de Duivelsbijbel genoemd, is een middeleeuws manuscript dat uit omstreeks 1230 stamt. De meest recente vermelding in de codex zelf verwijst naar gebeurtenissen in het jaar 1229. Het boek dankt zijn bijnamen aan een afbeelding van de Duivel die op een van de pagina’s is …
Ga door met het lezen van De Codex Gigas, de Bijbel van Satan

Elia’s offer een godswonder of oplichting?

“Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de HEERE neer, verterde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het …
Ga door met het lezen van Elia’s offer een godswonder of oplichting?

Het manna- apparaat, een geschenk van God aan Mozes?

Als we het Oude Testament en met name het boek Exodus uit de boeken van Mozes nog iets uitgebreider lezen dan vallen er ook al bijzondere dingen op. Er is sprake van een gevaarlijk ding, deze draagkist, want als mensen te dichtbij komen dan kunnen ze er builen en zweren aan overhouden of als ze …
Ga door met het lezen van Het manna- apparaat, een geschenk van God aan Mozes?

Ufo’s in de bijbel? of zien we het verkeerd?

Het verhaal van Kerstmis begon toen drie wijzen  iets vreemds in de lucht zag en besloten te onderzoeken. Iedereen die wel eens een UFO heeft gezien begrijpt wat die wijze mannen zouden kunnen denken, en dat is wat deze schilderijen zo overtuigend maakt. Veel bijzondere objecten zijn afgebeeld op schilderijen tussen de 14de tot het begin van de 18e …
Ga door met het lezen van Ufo’s in de bijbel? of zien we het verkeerd?

Was er duizenden jaren al een nucleare oorlog ?

Hoe ongelooflijk het ook mag lijken, archeologen hebben bewijzen gevonden in India en Pakistan, wat aangeeft dat sommige steden werden vernietigd door atomaire explosies. Toen opgravingen van Harappa en Mohenjodaro het straatniveau bereikte , ontdekten ze skeletten die verspreid lagen over de steden, vele hand in hand en uitgestrekte in de straten alsof een oogwenk, het vreselijke …
Ga door met het lezen van Was er duizenden jaren al een nucleare oorlog ?

Buitenaardse invloed op de mensheid, een heel ander licht op de geschiedenis

Hoe een boek over teksten op 6000 jaar oude kleitabletten je veilige werkelijkheid omver kan gooien. Hoe die oude teksten in de Bijbel terechtkwamen of tot mythe werden verklaard en hoe de recente wetenschappelijke ontdekkingen keer op keer die gebeurtenissen bevestigen. Het is een actief proces. In den beginne, het begint pas. Hoe kennis en …
Ga door met het lezen van Buitenaardse invloed op de mensheid, een heel ander licht op de geschiedenis

Bijbel gevonden in gesmolten staal van Twin Towers

Een brandweerman  vond een bijbel in een stuk gesmolten staal, dat afkomstig was van Twin Towers dat ingestorte op 9/11. Hoe de Bijbel dit overleefde is al op zich een wonder te noemen bij een smeltpunt van 4000 graden voor de stalen constructie. Maar het werd nog wonderbaarlijker, de tekst van leesbare bijbelpagina zou werkelijk verbazingwekkend zijn. Is dit een boodschap …
Ga door met het lezen van Bijbel gevonden in gesmolten staal van Twin Towers

Hoofdbedekking in de bijbel [1 Korinthiërs 11]

1 Korinthiërs 11: Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd; – Een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. – Want indien een vrouw niet gedekt is, …
Ga door met het lezen van Hoofdbedekking in de bijbel [1 Korinthiërs 11]

Als de derde engel op zijn bazuin blaast

Als de derde engel op zijn bazuin blaast, valt een grote meteoriet op aarde. De meteoriet wordt Alsem genoemd (in het Grieks staat er ἀψίνθιον, apsinthion). Overal in de wereld zijn vreemde geluiden te horen.  Het huiveringwekkend geluid wordt omschreven als trompetten. In bijbels opzicht denk je aan de trompetten in openbaringen. Bijbelse profetie: Openbaringen 8:10 …
Ga door met het lezen van Als de derde engel op zijn bazuin blaast

Bloedmaan verduisteringen het einde der tijden?

Deze maansverduistering is volledig en zorgt ervoor dat de maan een oranje-rode gloed krijgt, een zogenaamde bloedmaan. De bloedmaan valt in hetzelfde weekend als het joodse Pesach en het christelijke Pasen. En juist in de bijbelboeken van het Christendom en Jodendom staan teksten over bloedmanen die wereldwijd voer zijn voor theorieën over het samenvallen van …
Ga door met het lezen van Bloedmaan verduisteringen het einde der tijden?

Hebreeën 11:3: Het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare

In de Bijbel staat geschreven in Hebreeën 11:1 t/m 3  Het geloof  is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien.  Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld. Door het geloof erkennen wij dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, en wel zo dat het zichtbare …
Ga door met het lezen van Hebreeën 11:3: Het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare

Atheïst Arjen Lubach in gesprek met Christelijke Tijs van den Brink

Schrijver, cabaretier en televisiepresentator Arjen Lubach ervaart het loslaten van zijn geloof als een bevrijding. De cabaretier vindt het moeilijk om gelovigen serieus te nemen. Arjen en presentator Tijs van den Brink staan hierdoor haaks op elkaar. Arjen groeit samen met zijn broers en ouders op in het Groningse dorp Lutjegast. In het gezin Lubach …
Ga door met het lezen van Atheïst Arjen Lubach in gesprek met Christelijke Tijs van den Brink

Nederlandse kunstschilder schilderde ufo in 1710

  Aert of Arent de Gelder  was een Nederlandse kunstschilder. De Gelder woonde Amsterdam, waar hij van 1661 tot 1667 bij Rembrandt werkte en diens laatste leerling was. De Gelder schilderde vooral bijbelse onderwerpen en portretten. Één van zijn opmerkelijke schilderijen is de ” the Baptism Of Christ”  uit het jaar 1710. Daarop zie je de doping van …
Ga door met het lezen van Nederlandse kunstschilder schilderde ufo in 1710

De Ark van het Verbond

De Ark van het Verbond is het meest mysterieuze voorwerp dat er in de geschiedenis van de mens op aarde bestaat. In de tijd van Mozes was de heerlijkheid van God zichtbaar als een soort lichtschijnsel, de shekiena glorie genoemd, boven de Ark van Het Verbond. Het is zo heilig dat als mensen hem aanraakten …
Ga door met het lezen van De Ark van het Verbond

Archeologisch bewijsmateriaal? Mozes toverde water uit een rots

De traditionele berg Sinaï ligt in de Sinaï woestijn en staat veelal weergegeven in de achterste pagina’s van Bijbels. Maar klopt dat wel? Deze berg is door vele archeologen onderzocht en veel besproken door speculanten. Door het gebrek aan archeologische vondsten word het Bijbelse verslag als een mythe en moreel sprookje gezien. Het gaat er niet …
Ga door met het lezen van Archeologisch bewijsmateriaal? Mozes toverde water uit een rots

De Overtocht door de Rode Zee

De Farao zei dat de Israëlieten weg moesten gaan uit Egypte.  Ongeveer 600.000 Israëlitische mannen en veel vrouwen en kinderen verlieten het land. Toen de Israëlieten Farao en zijn leger achter zich aan zagen komen, werden zij erg bang. Nu zei God tegen Mozes dat hij zijn staf over de Rode Zee moest uitstrekken. Toen Mozes dit …
Ga door met het lezen van De Overtocht door de Rode Zee

Ark van Noach

Hier de documentaire over het vinden van de Ark van Noach. In 1959 werd er een foto genomen door een Turkse luitenant tijdens een inspectie vanuit de lucht in het gebergte van Ararat van een opmerkelijke vorm. De foto is geplaatst in het Life Magazine in 1960 en dat heeft een Amerikaans team bewogen om …
Ga door met het lezen van Ark van Noach

Sodom & Gomorra

Wist u dat er miljoenen brokken zwavel met een zuiverheid tussen de 95% en 98% gevonden zijn in de, wat we nu weten, verwoeste steden van Sodom en Gomorra bij de Dode Zee in Israël? Nergens anders komt dit voor. Naast deze zwavel vinden we elders in de wereld doorgaans alleen zwavel uit vulkanische activiteit, …
Ga door met het lezen van Sodom & Gomorra