Leven zonder licht met de druk van 48 jumbojets

De Mariana Trench is het diepste punt op aarde, zonder licht met de druk van 48 jumbojets. Toch vindt het leven een manier om te overleven. Heel raar leven. Zoals schaaldieren met aluminiumschilden of de blinde doorschijnende slakvis, het dodelijkste roofdier in de geul en natuurlijk het zeevarken, een soort zeekomkommer die met zijn tentakels …
Ga door met het lezen van Leven zonder licht met de druk van 48 jumbojets

De natuurkundige effecten die de Bernoulli wet

Een van de natuurkundige effecten die de Bernoulli wet beschrijft, is dat een toename in de snelheid van een vloeistof of gas gepaard gaat met een verlaging van de druk in die vloeistof of dat gas. Experimenten in de onderstaande video tonen het  Bernoulli principe.

Een kijkje op druk (symbool P) in een cilinder en spuit. 

In de natuurkunde bedoelt men met het begrip druk de drukkracht per oppervlakte-eenheid. Druk is een vorm van mechanische spanning die het tegengestelde is van rekspanning. De SI-eenheid van druk is de pascal (Pa), maar ook de bar en de atmosfeer worden soms gebruikt. Anders dan rekspanning is druk ook van toepassing op een medium …
Ga door met het lezen van Een kijkje op druk (symbool P) in een cilinder en spuit.