SpaceLife Origin wil mensen reproduceren in de ruimte

Het bedrijf SpaceLife Origin streeft ernaar om de reproductie buiten de wereld binnen zes jaar te realiseren. Als de mensheid een multi-planetaire soort wil worden, moeten we ook leren reproduceren in de ruimte “, aldus Kees Mulder, CEO en oprichter van SpaceLife Origin. “SpaceLife Origin is verheugd haar missieprogramma aan te kondigen om duurzaam leven buiten de …
Ga door met het lezen van SpaceLife Origin wil mensen reproduceren in de ruimte

Genesis : Wat wordt in bedoeld met “water boven het gewelf”?

,.Het Firmament (hemelgewelf) is het deel van de atmosfeer of van de ruimte dat zichtbaar is vanaf het aardoppervlak. We ervaren de hemel overdag als een gewelf, een afgeplatte koepel; het einde ervan lijkt bij de horizon veel verder verwijderd dan recht boven ons hoofd (in het zenith). De verklaringen hiervoor zijn van psychologische aard. …
Ga door met het lezen van Genesis : Wat wordt in bedoeld met “water boven het gewelf”?