Philadelphia experiment

11 december 2014 fuzzyfun 0

Er bestaan verschillende en soms tegenstrijdige versies van het zogenaamde “experiment”. Veel versies van het verhaal bevatten beschrijvingen van ernstige bijwerkingen voor de bemanning. Van […]