Staat het ‘vrije internet’ op het spel?

Hoe zit het met artikel 13? De nieuwe copyrightregels van de EU kunnen voor video’s op YouTube consequenties hebben. Staat het ‘vrije internet’ op het spel? Of word je als creatieveling juist door deze wet beter beschermd?  Artikel 13: De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies …
Ga door met het lezen van Staat het ‘vrije internet’ op het spel?